Regulamin serwisu www.fotomiastikon.pl

2010-02-20

I. Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Fotomiastikon.pl.
W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu Fotomiastikon.pl.

II. Definicje

Projekt Fotomiastikon / Projekt – projekt fotograficzny non-profit realizowany w Internecie oraz Galerii Jabłkowskich przez Stowarzyszenie Przyjaciół DTBJ oraz firmę Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy.

Fotomiastikon.pl / Serwis - społecznościowy fotoblog funkcjonujący w ramach projektu Fotomistikon

Użytkownik - osoba posiadająca aktywny  profil w serwisie internetowym Fotomiastikon.

Profil - dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Fotomiastikon.pl może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.

Moderator– osoba zaangażowana w realizację projektu Fotomiastikon z uprawnieniami administrowania serwisem.

III. Rejestracja
 
1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.

2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Profilu.
 
3. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych i aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią.

4. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Fotomiastikon.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

5. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założenie Profilu, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

IV. Profil

6. Użytkownik może posiadać  tylko jeden Profil w serwisie Fotomiastikon.pl

7. Użytkownik może skasować Profil samodzielnie, albo zażądać usunięcia swojego Profilu od administratora serwisu. Po usunięciu Profilu nie ma możliwości jego przywrócenia.
 
8. Z Profilu może korzystać tylko  jego Użytkownik.

9. Moderator ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Profilu Użytkownika

V. Zdjęcia i inne funkcjonalności

10. W Serwisie można publikować jedynie zdjecia wykonane na terenie Warszawy o rozdzelczości nie mniejszej nić 2000 pxl na 3000pxl

11. Publikując zdjęcie w serwsie Fotomiastikon.pl Użytkownik oświadcza, iż jest jego autorem i posiada uprawnienia określone prawem, które pozwalają na rozporządzanie nim.

12. Publikując zdjęcie Użytkownik  przyporządkowuje je do odpowiednich kategorii, nadaje mu tytuł i opis (opcja) oraz przyporządkowuje do niego słowa kluczowe, .

13 Publikowane zdjęcia widoczne są w serwisie po weryfikacji przez Moderatora pod względem technicznym i merytorycznym.

14. Publikowane w Serwisie zdjęcia wykorzystywane sa jedynie na zasadach non-profit w ramach projektu Fotomiastikon.

15. Publikując zdjęcie Użytkownik wyraża zgodę na:  prezentowanie go w Serwisie, prezentowane go w postaci wydruków jako element wystawy fotograficznej, wykorzystywane w materiałach prasowych, promocyjnych oraz wydawnictwach Projektu.

16. Za wykorzystanie zdjęć w ramach projektu Użytkownikowi nie należy się wynagrodzenie.

17. Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć zamieszczanych przez Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

18. Serwis Fotomiastikon.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie zdjęć.

19. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich do opublikowanego przez Użytkownika materiału.

20. Użytkownik ma możliwość oceniania i komentowania zdjęć innych Użytkowników

VI. Regulamin

21. Serwis Fotomiastikon.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.


 

zgłoś zdjęcie


AKTUALNOŚCI

Wystawa (nie)codzienne kolektywu flanersi
24/09/2016
Flanersi to nowy kolektyw fotografów ulicznych, w skład którego wchodzą: Joanna Grochala, Karina Krystosiak, Justyna Zawadzka oraz Michał Czarnecki. Serdecznie zapraszamy do Galerii Jabłkowskich w Warszawie w podwórzu kamienicy przy Chmielnej 21, na pierwszą wystawę kolektywu pt. (nie)codzienne.
Pokaż sie u Jabłkowskich
01/12/2015
Drodzy Fotografowie, Z uwagi na wciąż rosnące zainteresowanie fotografią, chcielibyśmy udostępnić nasza Galerię artystom, którzy pragną zaprezentować swoje prace.
Noc Muzeów w Galerii Jabłkowskich!
11/05/2015
Zapraszamy na tegoroczną Noc Muzeów! Na plenerowe Kino pod Minogą zapraszają Stowarzyszenie Gwara Warszawska i Galeria Jabłkowskich. Podczas wieczoru wiele atrakcji.

Fotomiastikon on Facebook